Scoil Scannáin First Cut!

Posted on


Workshop Now Full. We are always delighted to hear from young people who are interested in filmmaking and happy to put their names on a waiting list for future opportunities. Please email firstcutfilm@gmail.com for more info.

Tá First Cut! Youth Film Festival ar bís deis nua do dhaoine óga a fhógrú – clár oiliúna saor in aisce atá á chur in aireamh ag scannanóirí gairmiúla. Maoinithe ag Creative Ireland agus an gComhairle Ealaín, an chúspóir ná daoine óga a spreagadh chun físeáin gairid trí Ghaeilge a chruthú.

Glactar áit saor in aisce ar an gclár do 10 daoine óga idir 14-18 bliain d’aois.  Ní gá taithí scannanóireacht nó líofacht sa Ghaeilge a bheith agat. Tá fáilte roimh chách!

Rithfidh an bhfeachtas thar an mbriseadh leaththéarma. Beidh ceardlann ar Dé Satharn an 5ú Samhain óna 10:00rn go dtí a 5:00in i Chapel Hill School of Art i Maigh Chromtha. Saorchead isteach agus cuirfear fearas scannanóireachta fáil ar an lá.

Beidh ceardlann réamh-taifeadta á chur ar fáil dos na rannpháirtithe roimh an lá ceardlainne ar an 5ú.

An spriochdáta iarratais ná Dé Luan 24ú Deireadh Fómhair.

Dálfar na háiteanna amach go dtí na 10 hiarratóirí is luaithe.  

Treoracha iarratais:
Seol ríomhphost go dtí firstcutscannan@gmail.com roimh an spriochdáta le ainm, seloadh, uimhir teagmhála, aois, agus cur síos gairid ar an taithí atá agat agus faoi an dúil atá agat páirt a ghlacadh.

Is féidir dul i dteagmháil linn thar ríomhphost má bhfuil a thuilleadh sonraí ag teastáil.

Maoinithe ag Creative Ireland & An Chomhairle Ealaín.
_______________________________________________________________
 
First Cut! Youth Film Festival are delighted to announce a new opportunity for young people – a free hybrid training programme presented by professional filmmakers which is designed to inspire young people to create short films through Irish.There are 10 places on this new programme for young people aged 14-18 years old. A fluency in Irish is not necessary nor is any previous experience of filmmaking. All levels are welcome.It will take place during Halloween Mid-Term. A one-day workshop will take place on Saturday 5th November,10.00am to 5.00pm, in Chapel Hill School of Art in Macroom. Free of charge and all equipment will be provided on the day.
A series of pre-recorded workshops will also be made available to all participants in advance of the in-person workshop.Deadline for application is Monday 24th October.
Places are allocated on a first come, first serve basis. As there are just 10 places, early booking is advised. In case of oversubscription a waiting list will operate.How To Apply:
Please email firstcutscannan@gmail.com before the application deadline with your name, address, contact number, age and a brief outline of the experience you have and why you would like to join the course.

 
Please feel free to contact us by email if you have any questions or require any further information.

Funded by Creative Ireland & The Arts Council of Ireland.