Competition Programmes

Thursday March 9th, 1pm, The Regal Cinema

TikTok Filmmaking Competition

First Cut! has teamed up with Cork Credit Unions again to bring aspiring Cork-based TikTok creators aged 14 to 18 a fun and dynamic film competition. The aim is to make a 60-second TikTok film that tells us about where they live: “What’s The Story? Tell us what’s great about your place? This is a chance to show off your local area; town or village – a park, a building, a place you hang out!”

Part of this opportunity includes taking part in a special hands-on workshop with social media expert Robert Fitzhugh who guides participants in picking a topic, focusing on creating short, impactful stories using TikTok, and combining it with classic storytelling sensibilities.

The films will be premiered at this event. Competition winners will be announced and prizes will be presented!

Robert Fitzhugh is a filmmaker and festival director working prominently with mobile phones. He is a firm believer that mobile devices make video-making accessible to everyone. He started the Dublin Smartphone Film Festival to connect the Irish and International mobile filmmaking community. In 2019 he started Film Smart Productions, a business aimed at teaching the making of professional video content for social media using accessible technology.

Athrú Amháin! / One Change!

Comórtas Scannánóireachta agus ceardlanna á Reáchtáil ag First Cut trí Ghaeilge.
First Cut Youth Film Festival Filmmaking through Irish Competition and Workshops.

Tá áthas ar First Cut! a fhógairt go bhfuil an chlár scannánaíochta trí Ghaeilge Athrú Amháin ar ais. Tionscnamh atá sa chomórtas seo do scannánóirí óga chun scannáin a dhéanamh i nGaeilge a théann i ngleic le hábhar an athraithe aeráide.

First Cut! is delighted to announce the return of its filmmaking through Irish programme Athrú Amháin. This competition is an initiative for young filmmakers to make films in the Irish language that tackle the urgent topic of the environment.

This year we opened this exciting competition to two age groups: 12 to 14 and 15 to 18, working individually or in groups. They were invited to make one-minute-long films in the Irish language that explore environmental issues and how to make our world a more sustainable place. Any approach to this theme was welcome.

Tá gach scannnáin cruthaithe igcomhaire Athrú Amháin á thaispeáint innui, áit a bhfógrófar buaiteoirí an chomórtais.
All films made as part of Athrú Amháin are screened today, the competition winners will be announced.

Is scannánóir il-ghradam é Dónal Ó Céilleachair le 30 bliain de thaithí agus faoi láthair tá sé ag díriú ar thionscadail atá bunaithe ar an éiceolaíochta trí taighde, ceardlann agus tionscadail scannán nua. Is ceardlann é Scéalta Nua atá deartha chun daltaí a spreagadh trí scéal le bealaí nua a fhiosrú chun dul i ngleic leis an ngéarchéim éiceolaíoch agus aeráide.

Dónal is a multiple award-winning filmmaker with 30 years of experience who is currently focusing on ecological-based projects through research, workshop and new film projects. Scéalta Nua (New Stories) is a workshop designed for First Cut/Athrú Amháin to inspire young people to explore new ways of engaging with the ecological and climate crisis through story.

Ina theannta sin, cuirfear ceardlanna gearrscannán saor in aisce ar fáil ó Arann Bradstock do gach duine óg agus grúpaí atá ag glacadh páirt. Tabharfaidh na gearrscannán iad trí na céimeanna chun a gcuid scannán aon nóiméad féin a dhíríonn ar réitigh ar athrú aeráide a cruthú. Is féidir scannáin a cruthú trí úsáid a bhaint as cibé trealamh a bhfuil ag rannpháirtithe, fóin chliste san áireamh, mar sin ní bac í an teicneolaíocht. Ni caithfear aon taithí scannánaíochta roimh ré.

In addition, free on-demand and specially made short filmmaking workshops, from Arran Bradstock were made available to all participating young people and groups. Arran is a Cork filmmaker and musician. He completed an MA in Experimental Sound Practice at UCC and is currently working on a practice-based PhD in Composition where his focus is producing experimental films.

As an additional celebration of the popularity of Irish language filmmaking, a diverse programme of shorts in Irish from the First Cut! Open Call will close the event. The First Cut! 2023 Award for Best Irish Language Film will be presented.

Liam Ó Maoilíosa (Coláiste an Eachréidh, Athenry)
Torna (Coláiste an Chroi Naofa, Carrignavar/Glucksman)
Fuinneóg Cúil (Tom Ó Neacthain)
Thíos Cois na Trá Domh (Rachel Sharkey)
Nellie (Malachai J. Kirwan)
Athrú Aeráide (Sinead Ni Rinn)
Mearfhaisean (Nora Twomey)
An t-Oileáin (Mary O’Leary)
Gan Tadhall (Muirinn Carty)
An tSéipeil (Athrú Amhain- Scoil Scannáin Workshop, Macroom)

This innovative programme is made possible with support from Oifig Ghaeilge Chomhairle Contae Chorcaí, YIFM Network agus An Chomhairle Ealaíon.