ATHRÚ AMHÁIN! / ONE CHANGE! Climate Action Filmmaking Competition As Gaeilge

Posted on


Comórtas Scannánóireachta á Reáchtáil ag First Cut! Youth Film Festival trí Ghaeilge / First Cut! Youth Film Festival Filmmaking Through Irish Competition

Tá lúcháir ar First Cut! a gcéad clár scannánóireachta trí mheán na Gaeilge a fhógairt. Is tionscnamh é an comórtas seo a spreagfaidh scannánóirí óga chun scannáin atá nóiméad amháin ar fhad a chruthú, as Gaeilge, a théann i ngleic leis an topic phráinneach; athrú aeráide, ag díriú ar na réitigh
atá ann.

First Cut! is delighted to announce its first filmmaking through Irish programme. This competition is an initiative for young filmmakers to make films in the Irish language that tackle the urgent topic of climate change and create one minute films that focus on solutions.

Beidh dhá aoisghrúpa sa chomhórtas spreagúil seo: 12 go 14 agus 15 go 18. Is féidir a bheith ag obair i d’aonor nó i ngrúpa. Tugtar cuireadh duit scannán nóiméad amháin ar fhad a dhéanamh, as Gaeilge, faoi athrú aeráide agus conas gur féidir linn domhan níos inbhuanaithe a chruthú. Cuirtear fáilte roimh aon chur chuige maidir leis an téama seo: clár faisnéise, drámaíocht, beochan nó greann fiú. An rud is tábhachtaí ná gur fíorléargas ar athrú aeráide é, agus go léiríonn an gearrscannán na tuairimí agus na dearcthaí atá ag daoine óga faoin gceist ríthábhachtach seo.

We are opening this exciting competition to two age groups: 12 to 14 and 15 to 18, working individually or in groups. You are invited to make one minute long films in Irish that explore climate change and how to make our world a more sustainable place. Any approach to this theme is welcomed: documentary, drama, animation or even comedy. The important thing is that they have a genuine perspective on climate change , and that the short films represent young people’s views and feelings on an issue that is important to everyone.

Taispeánfar gach scannán a dhéantar mar chuid de ‘Athrú Amháin’ ag First Cut! Youth Film Festival 2022, áit a bhfógrófar buaiteoirí an chomórtais.

All films made as part of ATHRÚ AMHÁIN will be screened at the 2022 First Cut! Youth Film Festival where the competition winners will be announced.

Cuirfear ceardlanna spesialta ar fáil dos na scannánóirí a bheidh páirteach san chomórtas. Cuirfidh siad na céimeanna chun scannán a chruthú, agus eagarthóireacht a dhéanamh orthu ar fáil dos na scannóirí. Beidh na ceardlanna saor in aisce agus faoi stiúr scannánóirí a bhfuil go leor taithí acu sa réimse. Is féidir pé trealamh atá ar fáil a úsáid chun an scannán a dhéanamh, fón cliste san áireamh, ionas nach bac í an teicneolaíocht. Ní gá taithí a bheith agat i scannánóireacht.

Specially made short filmmaking workshops will be made available to all participating young people and groups. The short videos will take them through the steps to make and edit their one minute films that focus on solutions to climate change. This free workshop will be led by experienced filmmakers. Films can be made using whatever equipment participants have access to including smartphones so technology is not a barrier. No prior filmmaking experience is necessary.

Is é an 28ú Eanáir an spriocdháta chun spéis a léiriú agus caithfear scannán, atá curtha i gcríoch, a chur isteach faoin 1ú Márta, ionas gur féidir iad a thaispeáint ag First Cut! Youth Film Festival (FCYFF) 2022.

The deadline for expression of interest is 28th January and finished films must be submitted by 1st March in order to be screened at First Cut Youth Film Festival (FCYFF) 2022.

Tá seoladh ATHRÚ AMHÁIN! ag tarlúint i 2022 chun teacht le chéile le tús Dheich mBliana na dTeangacha Dúchasacha (2022-2032). ‘This recognises the importance of indigenous languages to social cohesion and inclusion, cultural rights, health and justice and highlights their relevance to sustainable development and the preservation of biodiversity as they maintain ancient and traditional knowledge that binds humanity with nature’. www.un.org

ATHRÚ AMHÁIN! is launching in 2022 to coincide with the start of the Decade of Indigenous Languages (2022-2032). ‘This recognises the importance of indigenous languages to social cohesion and inclusion, cultural rights, health and justice and highlights their relevance to sustainable development and the preservation of biodiversity as they maintain ancient and traditional knowledge that binds humanity with nature’. www.un.org

‘Everything needs to change – and it has to start today. All we have to do is to wake up and change…we are the ones making a difference. I have learned you are never too small to make a difference.’ – Greta Thunberg, Climate & Environmental Activist UN Climate Change COP24 Conference, Poland 2018

Cad a dhéanfaidh mé anois?
– Seol d’fhoirm léirithe spéise ANOIS chuig
firstcutfestinfo@gmail.com chun an ceardlann réamhthaifeadta, speisialta, a fháilt.
– Faoi Dév hAoine 28ú Eanáir
– Is é an 1ú Márta an spriocdháta chun do scannán a chur isteach ar a dhéanaí. (le craoladh ag
an bhféile 9ú-12ú Márta)
– Is é an plean atá againn ná bhur scannáin a roinnt mar chuid d’Oíche Chultúir 2022 freisin.
– Ceisteanna: firstcutfestinfo@gmail.com

What do I do now?
– Fill in the expression of interest form HERE today
firstcutfestinfo@gmail.com to access the specially pre-recorded workshop
– Closing date Friday 28th January
– Our deadline for submission of your film at the latest is 1 st March. (to be screened at the
festival 9-12th March)
– Our plan is also to share your films as part of culture night 2022
– Questions: firstcutfestinfo@gmail.com